Szkolenia dla project managera

Zarządzanie projektem jest trudniejsze niż może się to początkowo wydawać. Dobry project manager powinien być efektywny, zorientowany w potrzebach projektu, komunikatywny, responsywny i odpowiedzialny. Cechy te można nabyć dzięki własnej pracy, praktyce oraz dedykowanym kursom, takim jak szkolenie project manager.

Najważniejsze kompetencje, które powinien trenować project manager to:

 • umiejętności przywódcze,
 • zdolność do motywowania pracowników,
 • zwinne zarządzanie zespołem,
 • zarządzanie projektem,
 • znajomość metodologii do zarządzania projektami,
 • elastyczne podejście do zadań,
 • wysoki poziom komunikatywności.

Oprócz kompetencji miękkich szkolenia dla project managera obejmują naukę niezbędnego oprogramowania, takiego jak:

 • Asana: narzędzie służące do zarządzania projektem i pracy zespołowej, bazuje przede wszystkim na planowaniu pracy, rozpisywaniu pojedynczych zadań i wizualizacji czasu pracy na wygodnym kalendarzu.
 • InVision: platforma do komunikacji z klientem, doskonale sprawdzi się przy zarządzaniu projektami graficznymi. Klient w platformie widzi wykonany projekt i może go komentować, przekazując w ten sposób swój feedback.
 • Slack: komunikator działający na zasadzie dużego chatu, przeznaczony do wewnętrznej komunikacji z zespołem.

Szkolenie dla project managera obejmuje także krótki moduł związany z planowaniem i rozliczaniem budżetu projektowego. Nie można w sposób elastyczny i zwinny zarządzać projektem, mając przypisany do niego sztywny budżet. Dlatego też w module podpowiadamy, w jaki sposób rozmawiać z dyrektorem finansowym oraz klientem o rozpisaniu zwinnego budżetu. Jest to jeden z modułów, których nie spotkasz w innych szkoleniach dla project managerów, a który może znacznie ułatwić pracę project managera.

Kolejne ważne aspekty to zarządzanie ryzykiem, z którym project manager mierzy się realizując każdy projekt. Aby dobrze radzić sobie w takich sytuacjach na szkoleniu wprowadzone są takie elementy jak:

 • radzenie sobie ze stresem,
 • proaktywna komunikacja w sytuacjach kryzysowych,
 • branie odpowiedzialności,
 • szybka analiza trudnych sytuacji,
 • rozwiązywanie sporów i konfliktów,
 • budowa autorytetu,
 • zarządzanie kryzysem.

Dopiero praktyka poprzez ćwiczenia i zadania domowe pozwoli project managerowi posiąść wszystkie te niezbędne do pracy kompetencje. Wybór tak kompleksowego szkolenia jest solidną inwestycją w pracownika i jego umiejętności, która zwraca się już w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po ukończeniu szkolenia.