Jak organizować pracę na produkcji?

man in blue jacket standing beside brown wooden post

Sprawna organizacja procesu produkcyjnego zazwyczaj nie jest prostym zadaniem. Proces ten składa się z wielu etapów, nawet w niewielkich zakładach. Z jednej strony istnieje zatem mnóstwo elementów, o których trzeba pomyśleć i dokładnie zaplanować. Z drugiej sprawia to, że w bardzo wielu miejscach mogą pojawić się błędy, które następnie spowolnią cały proces.

Do organizacji pracy na produkcji zawsze trzeba podchodzić z maksymalną uwagą. Można to podzielić na kilka etapów. Oczywiście, nieco innego podejścia wymagają niewielkie zakłady, a innego ogromne obiekty produkcyjne. Istnieje jednak kilka zasad, których należy trzymać się w każdym przypadku. Profesjonalne szkolenia dla mistrzów obejmują zwykle szeroki zakres wiedzy, pozwalający na skuteczną pracę w każdych warunkach.

Jasny podział obowiązków

Nic nie wpływa na wydajność produkcji tak negatywnie jak sytuacja, w której poszczególni pracownicy nie są do końca pewni, co powinni robić. Takie potknięcia zdarzają się niestety bardzo często, i to nie tylko w zakładach, w których obowiązki należy rozdzielić pomiędzy setki pracowników. Aby uniknąć tych sytuacji trzeba już na samym początku dokładnie określić, za jakie czynności odpowiadają poszczególne osoby.

Oczywiście, zakres ich kompetencji może być w niektórych miejscach dość płynny. Przykładowo, pracownicy na pewnych stanowiskach nie zawsze mają zadania do wykonywania; wówczas można pozwolić, aby zajęli się czymś innym. Oferty takie jak szkolenie Scrum obejmują wiele zagadnień związanych ze sprawną organizacją pracy, w tym podział obowiązków.

Obok podziału obowiązków równie istotną rzeczą jest ustalenie hierarchii. Każdy dział powinien posiadać osoby decyzyjne i odpowiedzialne za wykonywanie poleceń. Jak pokazują wytyczne Agile PM Foundation, porządek hierarchiczny zawsze doskonale wpływa na proces wykonawczy.

Przepływ informacji

Osoby pracujące w konkretnych działach produkcji muszą stale otrzymywać informacje od swoich współpracowników odpowiedzialnych za inne etapy. Proces produkcyjny jest ciągiem połączonych i ściśle ze sobą powiązanych elementów. Jeśli jeden z nich nie został w pełni wykonany, nie można zabrać się za pracę nad następnym. Dlatego poszczególni pracownicy muszą wiedzieć, czy element który otrzymują jest w stu procentach gotowy do dalszej obróbki.

Ustalenie własnych możliwości

Każda firma, w zależności od rozmiarów i liczby zatrudnianych ludzi, posiada konkretne moce przerobowe. Nie da się ich w żaden sposób obejść. Jeśli będziemy chcieli ustalić zbyt wysoki poziom produkcji, poszczególne prace mogą być wykonywane niedokładnie. To z kolei szybko doprowadzi do rozkładu całego procesu.

Organizacja pracy polega również na określeniu, jak dużo pracy jest w stanie wykonać nasz zespół. W ramach ofert takich jak szkolenie Agile osoby odpowiedzialne za organizację pracy mogą nauczyć się wiele na temat ustalania możliwości zespołu i ustalania celów w taki sposób, aby były one realne.

Dodaj komentarz