Czy każdy może być kierownikiem projektu?

Zarządzanie ludźmi wymaga posiadania wiedzy. Powierzenie zarządzania zespołem projektowym człowiekowi bez odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia może okazać się prawdziwą katastrofą.

Jak zarządzać, aby projekty były realizowane na czas? Odpowiedź nasuwa się sama – skutecznie. Jednak co to znaczy skuteczne zarządzanie? Czy jest opracowana jedna, konkretna metoda dająca odpowiedzi na wszystkie pytania? Niestety nie, jednak warto szkolić się nieustannie i poszukiwać najlepszych rozwiązań. Szkolenie Scrum, to format warty tego, aby przyjrzeć mu się bliżej.

Zespół projektowy i zarządzanie nim

W tradycyjnym modelu dosyć jasno można wyróżnić członków zespołu projektowego oraz jedną osobę, kierownika projektu, który dobiera zespół, rozdziela zadania, a następnie nadzoruje prawidłowy przebieg wszelkich procesów.

W przypadku zwinnych metodyk zarządzania jest nieco inaczej. Sporo decyzji podejmuje się wspólnie, a każdy z członków zespołu jest na takiej samej pozycji. Praca w odniesieniu do zwinnych metod zarządzania opiera się przede wszystkim na szacunku do drugiego człowieka i na równości.

Chcąc kształcić się w tym kierunku, warto zapoznać się z propozycjami szkoleniowymi, jakie są dostępne na rynku, a można wśród nich wymienić na przykład szkolenia Scrum master, szkolenie Scrum developer, szkolenia Scrum product owner.


Szkolenia otwarte i webinary. Skorzystaj już dziś.


Jakie trzeba mieć kompetencje by zarządzać zespołem projektowym?

Lista potrzebnych kompetencji jest dosyć długa. Wydawać się może, iż kluczową kwestią będzie kierunkowe wykształcenie. Owszem, jest ono niezwykle ważne, jednak bez odpowiednich cech charakteru, nie pomoże nawet wiedza zdobyta na najlepszych uniwersytetach tego świata. Osoba zarządzająca innymi musi być elastyczna w działaniu, by móc dobierać najlepsze rozwiązania pod kątem okoliczności.

Przydają się do tego praktyczne umiejętności, które można zdobyć podczas szeregu rozbudowanych szkoleń obejmujących swą tematyką zwinne metody zarządzania. Wiedza, charakter i umiejętności – to wszystko składa się na obraz osoby zarządzającej innymi.